prev Tábor Jablonečák

Příhláška + stornopoplatky

PŘIHLÁŠKA

Platbu uhraďte na účet SK Tuleň: 190012511/0300 (ČSOB Jablonec nad Nisou)

Potvrzení o Závazné přihlášce obdržíte do 10 pracovních dnů po připsání úhrady na náš účetVyplněním formuláře přihlášky se pouze rezervujete do systému, rezervace nepotvrzujeme.

Možnosti platby

vyplnit a odeslat přihlášku

Covid doložka stornopoplatků

 V případě zrušení akce ze strany provozovatele v důsledku aktuálních vládních opatření proti šíření onemocnění Covid 19, bude celá uhrazená částka vrácena bez stornopoplatků na účet plátce do 7 dnů od vyhlášení aktuálních opatření.

Stornopoplatky

 • Při zrušení přihlášky do 31. 5. se storno poplatek nezapočítává, bude Vám vrácena celá uhrazená částka.
 • Při zrušení přihlášky 29 – 7 dnů před nástupem dítěte na tábor, Vám bude účtován poplatek za storno ve výši 35% z ceny akce.
 • Při zrušení přihlášky méně než 7 dnů před nástupem dítěte na tábor, Vám bude účtován poplatek za storno 80% z ceny akce.
 • Při zrušení přihlášky před nástupem dítěte na tábor ze zdravotních důvodů a doložení lékařské zprávy, vám bude účtován pouze manipulační poplatek 300,- Kč
 • Při zrušení účasti dítěte na akci v jejím průběhu počínaje dnem nástupu ze zdravotních důvodů a po doložení lékařské zprávy, vracíme pouze částku za neodebranou stravu (90,- Kč/den).

Rada města na svém zasedání dne 11. 2. 2021 schválila příspěvek města (100 Kč/1 dítě/1 den, max. po dobu 5 dnů) rodičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ na příměstské tábory, které budou pořádány v rámci letních prázdninách 2021, za těchto podmínek:

 • dítě bude docházet k poskytovateli služby nejméně na 4 hodiny denně v pracovní dny
 • dítě má trvalé bydliště v JBC, je tříleté a starší
 • ve školním roce 2020/2021 celoročně navštěvovalo některou z jabloneckých MŠ, 1. třídu ZŠ nebo „soukromou MŠ", která je zaregistrovaná u města
 • rodič dítěte včas doloží originál potvrzení o docházce a bezdlužnosti vydaného kmenovou MŠ, ZŠ či „soukromou MŠ" na formuláři vydaném statutárním městem JBC
 • rodič dítěte využije služeb registrovaných poskytovatelů, s kterými statutární město JBC na základě výzvy uzavře smlouvu
 • příspěvek bude vyplacen v hotovosti, poslední den konání tábora, po předložení originál potvrzení o docházce a bezdlužnosti

Zaujali jsme Vás?

Ozvěte se
Sundisk provozovna - budova Sundisk provozovna - mapa