Přihláška a cena - tábor Jablonečák


Při opakované účasti v loňském roce, či dalších účastech v tomto roce je zvýhodněná cena u příměstského tábora 2 100 Kč/os

Platbu uhraďte na účet SK Tuleň: 190012511/0300 (ČSOB Jablonec nad Nisou)

 • VARIABILNÍ SYMBOL je RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE BEZ LOMÍTKA (9154213552) nutné pro spárování platby s přihláškou
 • Do poznámky uveďte PŘÍJMENÍ DÍTĚTE jeto důležitý údaj pro kontrolu platby 

Potvrzení o zaplacení ceny táboru obdržíte do 10 pracovních dnů po připsání částky na náš účet.

V letošním roce jsme opustili od zasílání potvrzení o přijetí, platba je nedílnou součástí přihlášky.

Možnosti platby

 • jednorázově převodem na účet celou částku
 • splátky převodem na účet záloha 1000 Kč do 5 pracovních dnů po přihlášení, doplatek do 31. 5. 2020
 • Fakturou – nutné uvést fakturační údaje zaměstnavatele, FKSP

Podmínky storna

 • Do 31. 5. - vrací se plná cena tábora pro všechny turnusy
 • 29 – 7 dnů před nástupem minus 35 % z ceny akce
 • 7  méně dnů před nástupem minus 80% z ceny akce
 • Výjimkou je storno ze zdravotních důvodů – v tomto případě je nutné doložit lékařskou zprávu. Je-li  Vámi účast na akci z tohoto důvodu zrušena před jejím začátkem – je účtován pouze manipulační poplatek 300,-Kč.
 •  Při zrušení účasti na akci v jejím průběhupočínaje dnem nástupu, vracíme pouze za neodebranou stravu (90,- Kč/den) a to jen při nemoci dítěte, na základě lékařského potvrzení.
 • Při předčasném ukončení tábora vlivem vyšší moci. V tom případě vracíme jen poměrnou  část za nevyužitou stravu – na základě písemné žádosti zaslané nejpozději  do 30 dnů od skončení tábora na e-mail masilkova@sundisk.cz, Vrácená částka bude uhrazena na účet plátce.

Příspěvek rady města

Rada města na svém zasedání dne 6. 2. 2020 schválila příspěvek města (100 Kč/1 dítě/1 den, max. po dobu 5 dnů) rodičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ na příměstské tábory, které budou pořádány o letních prázdninách 2020.

 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku zůstávají stejné jako v uplynulých letech, tzn.:

 • dítě bude docházet k poskytovateli služby nejméně na 4 hodiny denně v pracovní dny
 • dítě má trvalé bydliště v JBC, je tříleté a starší
 • ve školním roce 2019/2020 celoročně navštěvovalo některou z jabloneckých MŠ, 1. třídu ZŠ nebo „soukromou MŠ“, která je zaregistrovaná u města
 • rodič dítěte doloží originál potvrzení o docházce a bezdlužnosti vydaného kmenovou MŠ, ZŠ či „soukromou MŠ“
 • rodič dítěte využije služeb registrovaných poskytovatelů, s kterými statutární město JBC na základě výzvy uzavře smlouvu
 • Příspěvek bude vyplacen v hotovosti, poslední den konání tábora, po předložení dokladu o bezdlužnosti.


vyplnit a odeslat přihlášku

Zaujali jsme Vás?

Ozvěte se
Sundisk provozovna - budova Sundisk provozovna - mapa