prev Galerie akcí

Hvězdárna Turnov otevřena

První akce na turnovské hvězdárně, kterou SUNDISK otevřel 29. 11. se více než vydařila. Téměř stovka zájemců se sešla před 16 hodinou v Turnově na Vrchhůře, aby se zúčastnila slavnostního aktu znovuotevření hvězdárny pro veřejnost. Podpořit nás přišli i významní hosté např. PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro oblast cestovního ruchu, památkové péče a kultury nebo starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke. Za AsÚ AV ČR a ČAS pronesl úvodní řeč také Pavel Suchan.
Přítomní návštěvníci mohli shlédnout výstavu dech beroucích astrofotografií našich členů Karla a Martina Bůnových nebo přednášku o aktuálním stavu a vývoji komety ISON. I přes nepřízeň počasí bylo možné pozorovat dalekohledy z terasy alespoň okolní pozemní cíle.
Práce na opravách budou dále pokračovat a od jara 2014 počítáme s nejrůznějšími akcemi hlavně pro školy.

chci podobnou akci

Zaujali jsme Vás?

Ozvěte se
Sundisk provozovna - budova Sundisk provozovna - mapa